Persondatapolitik

Hvem er dataansvarlig?

Appaz, CVR-nr. 43400029, Byllerup 14, 5580 Nørre Åby, er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som virksomheden behandler.
Behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og vilkårene herunder.
Eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger kan rettes til hello@appaz.shop

Hvad bruger vi de indsamlede oplysninger til?

Appaz behandler oplysninger til følgende formål:

 • I det omfang det er nødvendigt for at håndtere din ordre.
 • For at give dig tilbud og inspiration, både via nyhedsbreve, tekstbeskeder og ved målrettet markedsføring på de sociale medier og andre medier online og offline.
 • Til at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål.
 • Til at håndtere produktbedømmelser og anmeldelser.
 • Til at minde dig om en efterladt indkøbskurv.
 • Til at overholde obligatorisk lovgivning (f. eks. forbruger- og regnskabslovgivning).
 • Til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre brugerens interaktion med Appaz.

Hvordan personoplysningerne opbevares

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. 


Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.  


Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Når du køber produkter på vores hjemmeside har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, en fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Derefter kan oplysningerne arkiveres. Fem år efter arkivering slettes alle persondata hos Appaz. Tilmelder du dig nyhedsbreve eller har du i øvrigt givet samtykke til, at vi bruger dine oplysninger til markedsføringsmæssige formål, gemmes dine oplysninger højst et år efter nyhedsbrevet er afmeldt.  


Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles primært af os i Appaz. Vi sælger aldrig dine personoplysninger. I nogle tilfælde deler vi dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde:

 • For at vi kan sikre, at du betaler os, vil vores betalingsudbyder(e) få adgang til dine personoplysninger.
 • For at kunne levere dine varer til din private adresse eller til en postleverandør og for at kunne håndtere eventuelle returforsendelser deler vi dine personoplysninger med vores logistikudbydere.
 • For at kunne publicere dine anmeldelser på vores hjemmeside deler vi dine personoplysninger med udbyderen af den tekniske løsning til offentliggørelse af sådanne anmeldelser.
 • Til at markedsføre relevante produkter og gøre vores hjemmeside så relevant som muligt, deler vi dine personoplysninger med dem, der leverer en markedsføringstjeneste til os, for eksempel Facebook og Google.
 • Vi deler dine personoplysninger med it-leverandører, som behandler personoplysningerne på vegne af os som databehandlere for at assistere os med it-tjenester.
 • Såfremt vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde vi kan videregive brugerens personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiver.
 • Såfremt vi er forpligtet til at videregive brugerens personlige oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at håndhæve eller anvende vores Almindelige Betingelser. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel o.lign. kundeundersøgelser. 

Databehandlere er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive bruge personlige oplysninger til andet formål end for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.
 

Cookies

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. 

Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Appaz bruger cookies for at:

 • Optimere brugerenes oplevelse af sitet.

 • Optimere designet på sitet og dermed generere webstatistik.

 • Målrette markedsføring til vores brugere.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


Dine rettigheder

I dette afsnit kan du læse om dine rettigheder.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke og til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til helt eller delvist at tilbagekalde et afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger. Din tilbagekaldelse har virkning fra tidspunktet for din tilbagekaldelse.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod markedsføring fra os, herunder nyhedsbreve.
I andre tilfælde findes retten til indsigelse ikke (f.eks. fordi vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger). Du har ret til at gøre indsigelse, når behandlingen er baseret på afvejning af legitime interesser. Læs mere om, hvad dette betyder herunder. Hvis vi kan påvise vægtige legitime årsager til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og grundlæggende rettigheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, har du aldrig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.
 

Ret til adgang

Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger om dig eller ej. Du kan få adgang til personoplysningerne og modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har behandlet.
 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig og ret til at bede os om at fuldstændiggøre ufuldstændige personoplysninger.
 

Ret til sletning ("retten til at blive glemt") og begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om at få personoplysninger om dig slettet. Det er f.eks. tilfældet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis du trækker det samtykke tilbage, der er grundlag for behandlingen, og der ikke er et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. Du har også ret til at anmode Appaz om at begrænse behandlingen af personoplysningerne om dig. Det er f.eks. tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, eller behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses.
 

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har altid ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Det kan du navnlig gøre i den EU/EØS-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads, eller hvor en påstået overtrædelse af den gældende databeskyttelseslovgivning har fundet sted. Tilsynsmyndigheden er i Danmark Datatilsynet. Denne ret berører ikke andre administrative klagegange eller adgang til retsmidler.
 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at bede os om at overføre visse af de personoplysninger, som vi har om dig, til et andet firma (dataportabilitet). Denne ret gælder for personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og indbyrdes kompatibelt format, hvis:

 • Behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og behandlingen foretages ved hjælp af automatisk databehandling.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få personoplysninger overført direkte fra Appaz til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Hvilke data vi indsamler + retsgrundlag

1. DIN FORLADTE INDKØBSKURV

Formålet: Til at gemme din forladte indkøbskurv og minde dig om det produkt, du har i kurven, hvis du har indledt et køb ved at indtaste din e-mailadresse.

Behandlede personoplysninger: Oplysninger om din indkøbskurv og din e-mailadresse, som du gav os, da du indledte dit køb.

Retsgrundlag: Vores legitime interesse i at gøre det så nemt som muligt for dig at købe det produkt, du har vist interesse i ved at placere det i indkøbskurven.

2. BESVARELSE AF DINE SPØRGSMÅL

Formålet: Til at besvare spørgsmål, du stiller os.

Behandlede personoplysninger: Dit navn, dine kontaktoplysninger, billeder, som du sender til os, og andre oplysninger, som du giver os.

Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

3. UDFØRELSE AF KØB

Formålet: Til at administrere dit køb, dvs. for at vide hvem vi indgår en aftale med, for at bekræfte dit køb, for at levere dit køb og kommunikere med dig om din levering.

Behandlede personoplysninger: Dit navn, kontaktoplysninger, såsom e-mailadresse og leveringsadresse, ordreoplysninger og valgt betalingsmetode og IP-adresse.

Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

4. OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN OM FORBRUGERBESKYTTELSE

Formålet: Hvis du ønsker at bruge din ret til at trække dit samtykke tilbage eller ændre dit produkt, og for at vi kan overholde lovgivningen om forbrugerbeskyttelse.

Behandlede personoplysninger: Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse og oplysninger om dit køb, for eksempel din betalingsmetode.

Vi gemmer også de oplysninger, du har delt, når du bruger din ret til at trække dit samtykke tilbage, eller når du ændrer dit produkt.

Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig, for at vi kan leve op til vores politik vedrørende returforsendelser, og for at vi kan overholde relevante forbrugerbeskyttelseslove.

5. HÅNDTERING AF KLAGER

Formålet: Til at håndtere eventuelle klager og/eller retstvister mod os.

Behandlede personoplysninger: Dit navn, dine kontaktoplysninger, de oplysninger, du har angivet, og som er relevante i forbindelse med en klage og/eller retstvist.

Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig, for at vi kan overholde relevante forbrugerbeskyttelseslove og ud fra hensynet til vores legitime interesse i at behandle klager og/eller forsvare os mod retskrav.

6. OVERHOLDELSE AF REGNSKABSLOVE OG LOVGIVNING OM HVIDVASKNING

Formålet: Til at overholde juridiske forpligtelser, dvs. regnskabslove og lovgivning om hvidvaskning af penge.

Behandlede personoplysninger: Oplysninger om din faktura, såsom din købshistorik, dit navn og dine kontaktoplysninger.

Retsgrundlag: Behandlingen er nødvendig, for at vi kan overholde den relevante lovgivning.

7. E-MAILS MED ANMODNING OM ANMELDELSER EFTER DIT KØB

Formålet: For at sende e-mails med anmodning om anmeldelser efter dit køb.

Behandlede personoplysninger: Dit navn, din e-mailadresse og ordre-id.

Retsgrundlag: Det er vores legitime interesse at kontakte dig med en anmodning om at bedømme eller anmelde kundeoplevelsen hos os for at gøre oplevelsen bedre for både dig og andre kunder.

8. E-MAILS MED NYHEDSBREVE

Formålet: Til at sende nyhedsbreve og relevante tilbud til dig på din anmodning og til at sende markedsføring til dig, der har foretaget et køb.

Behandlede personoplysninger: Din e-mailadresse og købshistorik, Din e-mailadresse, købshistorik, e-mail-interaktionshistorik (når du åbner, klikker osv.), cookies og IP-adresse.

Retsgrundlag: Når du vælger at abonnere på vores nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger baseret på dit samtykke.

Når du har foretaget et køb, behandler vi dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at udsende relevant direkte markedsføring. Det gør vi kun, hvis du har foretaget et køb hos os og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

9. MÅLRETTET MARKEDSFØRING

Formålet: Til at udarbejde målrettet markedsføring til dig på de sociale medier og på tredjepartswebsteder.

Behandlede personoplysninger: Din e-mailadresse, cookies og din IP-adresse.

Retsgrundlag: Det er vores legitime interesse at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring og til at gøre vores markedsføring relevant for dig.

Det gør vi kun, hvis du har foretaget et køb hos os og ikke har gjort indsigelse mod at modtage markedsføring.

10. PUBLICERING AF DINE ANMELDELSER

Formålet: Til at publicere en anmeldelse, som du har valgt at skrive for at gøre kundeoplevelsen transparent for vores hjemmesidebesøgende og for at markedsføre vores varemærke over for potentielle kunder.

Behandlede personoplysninger: Dit navn og de oplysninger, du har givet i din anmeldelse.

Retsgrundlag: Det er vores legitime interesse at offentliggøre den anmeldelse, som du har skrevet og delt på en anmeldelsesplatform.

11. PUBLICERING AF DINE BILLEDER

Formålet: Til markedsføring af vores produkter på vores hjemmeside kan vi publicere dine billeder/videoer af det produkt, som du har delt på din profil på sociale medier tagget #appaz.

Behandlede personoplysninger: Det billede/den video, du har delt på sociale medier, dit brugernavn og din tekst. Det kan alt sammen indebære personoplysninger om dig.

Retsgrundlag: Det er vores legitime interesse at offentliggøre det billede/den video, som du har tagget #appaz.